Biedronka kontratakuje

Popularne w Polsce dyskonty, jak np. Biedronka lub Lidl, czyli dostępne niemal w każdym większym mieście markety zachęcają klientów przede wszystkim niskimi cenami.

Często jest to związane z tym, że takie sieci oferują w sprzedaży produkty pod ich własnym brandem, a nie tylko popularne i znane produkty. Jako przykład można podać chociażby soki Riviva, które są dostępne właśnie w Biedronce. Dlaczego ten konkretny przykład? Otóż w ostatnim czasie właściciel tej sieci marketów, tj. Jeronimo Martins Polska SA toczy spór o oznaczenie Riviva.

Wszystko zaczęło się w 2017 roku, kiedy to Jeronimo Martins Polska SA zgłosiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) słowny znak towarowy Riviva, który jest niczym inny jak nazwą popularnych i dostępnych w Biedronce soków.

Wobec powyższego zgłoszenia sprzeciw do EUIPO złożyła pochodząca ze Szwajcarii spółka Rivella International AG, która zajmuje się głównie produkcją napojów. Podstawą sprzeciwu było podobieństwo znaków oraz prawdopodobieństwo wprowadzania potencjalnych konsumentów w błąd – przede wszystkim w odniesieniu do napoju Rivella. Otóż ten bezalkoholowy napój jest jednym z ulubionych wśród mieszkańców Szwajcarii od 1952 roku. Zdaniem przedstawicieli firmy, Rivella jest na tyle popularna, że wpisuje się w sam krajobraz Szwajcarii i stanowi odpowiednik niepowtarzalnego stylu życia. Tym samym, inne produkty nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd, ani świadczyć o wspólnym pochodzeniu napojów.

Po zbadaniu sprawy, w dniu 1 lipca 2020 roku EUIPO wydało decyzję uwzględniającą sprzeciw. W uzasadnieniu wskazano, iż produkty oraz znaki towarowe obu spółek wykazują prawdopodobieństwo w stopniu co najmniej średnim lub wysokim. Ponadto, brak jest różnic koncepcyjnych mogących pomóc w ich odróżnieniu. W rezultacie, Urząd stwierdził, że w tym przypadku istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd.

Jeronimo Martins Polska SA nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem – zaskarżyła powyższą decyzję w dniu 3 września 2020 roku wskazując, iż była ona nieprawidłowa oraz naruszyła art. 47 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

Do dnia dzisiejszego nie ma finalnego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Jak zakończy się sprawa oraz czy właściciel popularnej Biedronki uzyska prawo ochronne na znak towarowy Riviva? Przekonamy się o tym być może jeszcze w 2021 roku.

Zobacz także