Cudze oznaczenie a niszowy klient

Sąd Unii Europejskiej rozpoznawał ostatnio ciekawą sprawę związaną ze znakami towarowymi znanej firmy, a także ich postrzeganiem przez niszowych klientów, tj. takich, którzy są dobrze zorientowani w kontekście konkretnego produktu. Sprawa zaczęła się w 2017 roku, kiedy to jeden z obywateli Szkocji wystąpił o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego „GT RACING”. Oznaczenie zostało zgłoszone dla 18 klasy towarów i usług, a obejmowało przedmioty takie jak m.in. walizki, torby oraz plecaki.

Co ciekawe, do złożonego wniosku sprzeciw wniósł brytyjski oddział znanej na całym świecie firmy Sony Interactive Entertainment. W uzasadnieniu wskazano, że sporny znak koliduje i jest podobny do sześciu innych znaków zarejestrowanych na rzecz Sony i związanych z wydawaną od 1997 roku serią gier wyścigowych pt. „Gran Turismo”. Oznaczenie „GT” nawiązuje do nazwy popularnej gry, a ponadto jest zgłoszone nie tylko dla kategorii towarów i usług związanych z grami komputerowymi, ale także z różnego rodzaju materiałami piśmiennymi.

Co ciekawe, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej nie podzielił zdania sprzeciwiającego i nie uwzględnił sprzeciwu. Sony bardzo nie spodobała się ta decyzja i firma zaskarżyła ją do Sądu Unii Europejskiej.

Rozpoznając sprawę, Sąd musiał przeanalizować czy jest możliwe, aby konsumenci, którzy dobrze znają serię wyścigową „Gran Turismo” mogli zostać wprowadzeni w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych znakiem „GT RACING” oraz ich powiązania ze znaną grą komputerową. Po rozważeniu takiej hipotetycznej sytuacji, Sąd UE doszedł do wniosku, że ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców jest znikome. Wynika to z tego, że towary, na których widoczny jest sporny znak towarowy „GT RACING” – przeznaczone są dla ogółu odbiorców, z kolei produkty, które sygnowane są różnymi oznaczeniami związanymi z serią „Gran Turismo” niejako same tworzą swój rynek zbytu, który odnosi się jedynie do osób o konkretnych zainteresowaniach, a w tym przypadku chodzi o ogół entuzjastów w/w gry wyścigowej. Ponadto, właśnie tacy odbiorcy tym bardziej odróżnią oznaczenia serii „Gran Turismo” od znaku „GT RACING” przysługującemu innej firmie niż Sony. Sąd zauważył także, że w przypadku obu oznaczeń – brak jest wizualnego podobieństwa. Na zakończenie wskazano, iż towary w klasie 18 są przeznaczone do używania poza domem, z kolei towary z klasy 16, wręcz przeciwnie. Tym samym, kanały sprzedaży takich produktów będą odmienne. 

W efekcie, Sąd Unii Europejskiej stwierdzając brak możliwości wprowadzenia w błąd konsumentów przez sporny znak towarowy w porównaniu do oznaczeń związanych z „Gran Turismo” oddalił skargę Sony.

Zobacz także