Używanie znaku a katalog reklamowy?

Używanie znaku towarowego może przyjąć różnego rodzaju formy, jednak czy sama publikacja znaku w katalogach reklamowych konkretnych produktów przesądza o jego używaniu? W ostatnim czasie przekonała się o tym jedna z hiszpańskich firm, która toczyła spór z polskim przedsiębiorcą.

Sprawa zaczęła się kilka lat temu, kiedy jedna z polskich firm zajmująca się produkcją odzieży sportowej i reklamowej postanowiła zgłosić w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) znak towarowy „SFORA WEAR”, który obejmować miał klasy 18 (m.in. torebki oraz portfele), 24 (m.in. obrusy oraz pościel), a także 25 odzież sportową. Publikacja zgłoszenia nastąpiła w listopadzie 2016 roku.

W styczniu 2017 roku hiszpańska spółka Sfera Joven wniosła sprzeciw w zakresie rejestracji oznaczenia polskiej firmy. W uzasadnieniu wskazano, że zgłoszony znak  „SFORA WEAR” jest podobny i koliduje z zarejestrowanymi na rzecz hiszpańskiej firmy znakami towarowymi „Sfera” oraz „Sfera KIDS”, co może wprowadzać potencjalnych konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów.

EUIPO rozpoznając sprzeciw wskazał, iż hiszpańska firma nie udowodniła wykorzystywania znaku „Sfera KIDS” w praktyce, z kolei znak „Sfera” nie jest podobny i nie koliduje ze znakiem polskiego przedsiębiorcy. 

Taka decyzja nie spodobała się firmie Sfera Joven, która postanowiła zaskarżyć rozstrzygnięcie do Sądu Unii Europejskiej. W uzasadnieniu wskazano, że EUIPO nie pozwolił spółce udowodnić praktycznego stosowania znaku towarowego „Sfera KIDS”. W tym miejscu podkreślono, że Urząd żądał tylko i wyłącznie konkretnych dowodów jak chociażby faktury VAT za produkcję oraz dalszą sprzedaż produktów oznaczonych tym znakiem. Co najważniejsze, EUIPO nie uznało za wystarczające dowodów w postaci katalogów reklamowych, w których można było zobaczyć dzieci ubrane w odzież oznaczoną znakiem „Sfera KIDS”. Głównym argumentem za tym stanowiskiem było to, że pomimo przedłożenia takiego katalogu – brak było potwierdzenia, że załączone materiały reklamowe były rzeczywiście udostępnione do publicznego wglądu przez konsumentów.

Sąd Unii Europejskiej, który rozpoznawał sprawię – potwierdził stanowisko Urzędu w zakresie braku akceptacji katalogów reklamowych jako dowód potwierdzający faktyczne wykorzystywanie danego znaku towarowego. Samo przedłożenie takiego katalogu nie potwierdza jego rzeczywistej publikacji względem potencjalnych klientów. Jeżeli zaś chodzi o drugi znak, tj. „Sfera” – tutaj także Sąd przyznał rację EUIPO. Przede wszystkim podkreślono, że nawet pomimo częściowego podobieństwa w znaku, klienci nie powinni być wprowadzeni w błąd, gdyż oba znaki służą do oznaczania innych grup produktów. Jeden ze znaków dotyczy dostarczania produktów związanych transportem i kolekcjonowaniem, z kolei drugim oznaczone są produkcji związane z dekoracją wnętrz. Tym samym, brak jest możliwości wprowadzenia w błąd potencjalnych konsumentów obu firm.

W rezultacie, wyrokiem z dnia 8 września 2021 roku (sygn. akt T-493/20) Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę firmy Sfera Joven.

Zobacz także