Znak towarowy z marihuaną. Próba rejestracji.

Pisaliśmy już o nieudanych próbach rejestracji różnego rodzaju znaków towarowych przedstawiających m.in. symbol konopi indyjskich, czyli popularnej marihuany. Pomimo wielu prób – rejestracja tego typu oznaczeń była niemożliwa, a decyzje w tym przedmiocie są negatywne. Jednak w 2021 roku mieliśmy do czynienia z jedną ciekawą sprawą o podobnej tematyce, która jednak nie była tak oczywista jak inne.

Wspomniana sprawa dotyczyła zgłoszenia unijnego słowno-graficznego znaku towarowego „WELL WEED”, który to napis znajdował się na zielonym, jednolitym tle wraz z dwoma innymi elementami, które przypominały spłaszczone i rozciągnięte litery „w”. Wnioskodawcami były trzy osoby fizyczne pochodzące z Sardynii. Oznaczenie na pierwszy rzut oka nie przypominało nic, co odnosić się mogło do nielegalnych substancji. Znak towarowy został zgłoszony dla dwóch klasy towarów i usług, tj. klasa nr 34, która obejmuje tytoń i produkty tytoniowe (i jego substytuty) oraz klasa nr 22, które odnosi się do konopi. Tłumacząc dosłownie warstwę słowną powyższego znaku – otrzymujemy zwrot „dobre zioło”.

Niestety Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odmówił rejestracji takiego znaku towarowego z uwagi na fakt, iż stoi on w sprzeczności z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, które można utożsamiać z częścią krajów członkowskich Unii Europejskiej. Podstawą rozstrzygnięcia był art. 7 ust. 1 lit. f), jak również art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Wnioskodawcy nie zgodzili się z takim orzeczeniem i postanowili je zaskarżyć. W uzasadnieniu powoływali się oni na inne sprawy, które toczą się równolegle, a które dotyczą produktów pochodzących z konopi indyjskich, które z uwagi na niską zawartość THC (tetrahydrokanabinolu) nie są uznawane za środki odurzające.

W rezultacie sprawa trafiła do Piątej Izby Odwoławczej, która ponownie zbadała sporne kwestie. Stwierdziła, że sporne oznaczenie „WELL WEED” postrzegane jako całość – podświadomie zachęca odbiorców do zażywania nielegalnych substancji, lub może świadczyć o co najmniej wprowadzaniu ich konsumpcji na rynku. Ponadto, wnioskodawcy używając, nawet nieświadomie, w warstwie słownej spornego znaku słowa „weed” – już w tym miejscu zaznaczają, że konopie mają charakter odurzający i nie ma tu znaczenia, czy towary oznaczone w ten sposób będą w swoim składzie zawierały substancje o nielegalnych charakterze. Organ podtrzymał tutaj argumentację EUIPO w pozostałym zakresie, jak również odwołał się do innych, zakończonych już spraw o podobnej tematyce. 

W rezultacie, decyzją z dnia 4 marca 2021 roku Piąta Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję EUIPO w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Zobacz także