Prawo autorskie

Kancelaria doradza w zakresie należytego zabezpieczenia całości praw twórców. W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze do naruszycieli praw autorskich oraz uczestniczymy w negocjacjach zmierzających do zawarcia porozumienia między stronami. Przygotowujemy umowy dotyczące autorskich praw majątkowych, w tym umowy licencji oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Usługi prawne

Zabezpieczenia całości praw twórców

Zabezpieczenia całości praw twórców

Zgłaszamy ZNAK TOWAROWY. Od czego zacząć?