Zabezpieczenia całości praw twórców

Co może być utworem chronionym przez prawo autorskie?

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Jakie są przykłady utworów chronionych prawem autorskim?

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2) plastyczne;
3) fotograficzne;
4) lutnicze;
5) wzornictwa przemysłowego;
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7) muzyczne i słowno-muzyczne;
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym filmowe).

Jak powstaje prawo autorskie?

Powstanie ochrony prawnoautorskiej nie zależy od spełnienia jakichkolwiek formalności, np. rejestracji utworu. Ochrona powstaje z chwilą ustalenia utworu.

Jakie prawa przysługują twórcy utworu?

Twórcy przysługują dwa rodzaje praw: autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe.

Ile trwają prawa autorskie?

Autorskie prawa majątkowe trwają przez całe życie twórcy utworu i gasną z upływem 70 lat od jego śmierci. Natomiast ochrona osobistych praw autorskich nigdy nie wygasa.

Zgłaszamy ZNAK TOWAROWY. Od czego zacząć?