fbpx

Monitoring znaku towarowego

Ochrona znaku towarowego

Od kwietnia 2016 każdy przedsiębiorca, który ma zarejestrowany znak towarowy, musi sam zapobiegać rejestracji znaków podobnych lub identycznych do jego znaku.

Wprowadzana zmiana w przepisach dotyczących znaków towarowych oznacza, że Urząd Patentowy RP nie będzie weryfikował przesłanek identyczności oraz podobieństwa ze znakami zarejestrowanymi. Tym samym, zostaje wprowadzona procedura sprzeciwowa, podobna do tej, która obowiązuje w UE.

Na wniesienie sprzeciwu od nowo rejestrowanego znaku, masz tylko 3 miesięczny termin, licząc od dnia publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego. Termin ten jest nieprzywracalny! Po jego upływie pozostaje tylko procedura polegająca na unieważnieniu zarejestrowanego znaku lub dochodzenie swoich praw przed sądami powszechnymi co jest czasochłonne i kosztowne.

Oferowana przez nas usługa monitoringu znaku polega na stałej obserwacji i porównywaniu nowo zgłaszanych znaków towarowych względem Twojego znaku. W ramach niej otrzymywać będziesz natychmiastowy raport o zgłoszonych znakach podobnych lub identycznych.

Monitoring znaku towarowego pozwala zabezpieczyć Twoje prawa i ograniczyć działania konkurencji. Podstawowy monitoring obejmuje Polskę oraz tzw. znaki unijne (EUTM).
Natychmiast otrzymasz pisemny raport z informacjami o zagrożeniach.

7 powodów, dla których ZNAKI TOWAROWE są kluczowe dla Twojego biznesu

Jak sprawdzić, czy logo i nazwa firmy nie są zarejestrowanymi znakami towarowymi?

Monitoruj znak towarowy z RZECZNIKIEM PATENTOWYM