Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Jakie usługi oferujemy?

Nasza warszawska Kancelaria Prawno-Patentowa oferuje pomoc prawną w zakresie ochrony przed działaniami naruszającymi zasady uczciwej konkurencji. Podejmujemy również działania mające na celu zwalczanie takich praktyk.

Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Usługi prawne

Rejestracja znaku towarowego

Ochrona przed działaniami naruszającymi zasady uczciwej konkurencji

Jaka jest różnica pomiędzy wzorem przemysłowym, a wzorem użytkowym?

Chroń swój biznes z RZECZNIKIEM PATENTOWYM