Wspólnicy Kancelarii

Poznaj Wspólników Kancelarii Prawno-Patentowej Jarzynka i Wspólnicy
Justyna Aftyka
Justyna AftykaRadca Prawny. Rzecznik Patentowy. Absolwentka studiów w Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego, prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski w kooperacji z Uniwersytetem w Cambridge.

Justyna Aftyka

Radca Prawny. Rzecznik patentowy.
Absolwentka studiów w Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego, prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski w kooperacji z Uniwersytetem w Cambridge. Członek „Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Własności Przemysłowej”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2003 r. pracując w kilku warszawskich kancelariach prawnych. W 2010 r. dołączyła do zespołu Kancelarii Prawno-Patentowej Jarzynka i Wspólnicy.

Zajmuje się ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych, zagadnieniami dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi. Doradza także klientom w kwestiach związanych z prawem spółek, prawem cywilnym oraz transakcjami handlowymi.
Robert Jarzynka
Robert JarzynkaRzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Wspólnik zarządzający Kanacelarii Prawno-Patentowej.

Robert Jarzynka

Rzecznik patentowy.
Europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Wspólnik zarządzający Kancelarii Prawno-Patentowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 2009 r. wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

W latach 2006-2009 członek Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, od 2005 r. do 2009 r. pełnił funkcję Dziekana Okręgu Podlaskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2002 r. w jednej z wiodących warszawskich kancelarii patentowych. Od 2005 r. założyciel i wspólnik kancelarii prawno-patentowej Jarzynka i Wspólnicy. Współzałożyciel i wiceprezes „Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Własności Przemysłowej”.
Specjalizuje się w znakach towarowych, wynalazkach oraz wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych, postępowaniach zgłoszeniowych, postępowaniach dotyczących naruszeń oraz spornych, prowadzeniu procesów sądowych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ochronie praw autorskich. Reprezentuje klientów m. in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),sądami administracyjnymi i powszechnymi, organami ścigania oraz organami celnymi.

Rzecznicy patentowi

Zapraszamy do współpracy
Biuro patentowe, Kancelaria Prawno-Patentowa Jarzynka i Wspólnicy zapraszamy do współpracy. Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie własności intelektualnej, w szczególności dotyczące znaków towarowych, nazw handlowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorów użytkowych, praw autorskich, domen internetowych, nieuczciwej konkurencji, licencji i transferu praw wyłącznych.

Podejmujemy czynności przed właściwymi organami krajowymi, tj. Urzędem Patentowym RP, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami celnymi. Reprezentujemy naszych klientów również przed zagranicznymi instytucjami właściwymi w sprawach ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz wynalazków: Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania), Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (Szwajcaria) oraz przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium (Niemcy). Współpracujemy z kancelariami patentowymi z innych krajów. Umożliwia nam to skuteczną pomoc w uzyskiwaniu na rzecz klientów praw własności intelektualnej i ściganiu naruszeń własności intelektualnej także poza terytorium Polski.
Johny Wick
Johny WickPies witający

Johny Wick

Pies witający.
Jamnik szorstkowłosy – rasa psa domowego, najmłodsza odmiana jamnika wyhodowana na początku XX wieku, najprawdopodobniej przez skrzyżowanie jamnika krótkowłosego z szorstkowłosymi pinczerami i terierami. Podobnie jak jamnik krótkowłosy jest uparty i ma bardzo silny instynkt.(źródło: Wikipedia).

W kancelarii pełni rolę psa witającego, stróżującego oraz towarzyskiego. Wspomaga pracę prawników i pozostałych członków zespołu kancelarii poprzez rozładowywanie napięcia, reset myśli, a w przypadku konieczności przewietrzenia głowy chętnie towarzyszy w spacerach.