Spór w przestworzach o żurawia. Lufthansa vs LOT

Ostatnie wydarzenia w branży lotniczej potwierdzają, że spory o prawa ochronne na znaki towarowe przestają mieć już tylko przyziemne znaczenie, a wkraczają na zupełnie nowy poziom – w przestworza. Mianowicie chodzi o spór dwóch przewoźników, tj. polskiego LOT i niemieckiej Lufthansy.

Zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej firmy w ich logotypach rolę wiodącą pełni ten sam ptak - żuraw. Do roku 2019 obie spółki funkcjonowały na rynku bez jakichkolwiek spięć na tym tle. Miało to związek m.in. z faktem, że żuraw widniejący w logotypie Lufthansy umieszczony był na charakterystycznym pomarańczowo-żółtym tle, a ponadto miał inną pozę niż ten, który znajdował się w logotypie spółki PLL LOT. Warto w tym miejscu wskazać, że logotyp polskiego przewoźnika funkcjonuje oficjalnie od 1931 roku, a jego autorem był Lucjan Gronowski, który ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Paryżu.

Sytuacja uległa zmianie, kiedy w 2019 roku niemiecka spółka postanowiła wprowadzić w życie tzw. rebranding marki, co obejmowało m.in. odświeżenie znaku towarowego marki poprzez rezygnację z tła w kolorze pomarańczowo-żółtym i zastąpienie go kolorem granatowym, czyli takim jakie widnieje na graficznym znaku towarowym LOT. W rezultacie logotypy obu przewoźników zawierają wizerunek żurawia w białym kolorze na granatowym tle. Co ciekawe, już w 2018 roku na samolotach odbieranych od poszczególnych producentów widoczne było nowe logo niemieckiej spółki.

Lufthansa LOT logo żuraw

W związku z wprowadzonymi zmianami Lufthansa złożyła wniosek o rejestrację nowego logotypu w formie graficznego znaku towarowego, na co z kolei nie zgadzają się Polskie Linie Lotnicze. W rezultacie spółka PLL LOT złożyła sprzeciw przeciwko rejestracji nowego znaku towarowego niemieckiego przewoźnika. W uzasadnieniu wskazano, że nowy znak towarowy Lufthansy może powodować wprowadzenie w błąd poszczególnych konsumentów, w wyniku czego przewoźnik może uzyskać nieuczciwą przewagę na rynku lotniczym, przy jednoczesnym osłabieniu marki polskiej spółki.

W najbliższych miesiącach z pewnością poznamy dalsze losy sporu, gdyż do doniesień medialnych oraz prawnych kroków podjętych przez PLL LOT nie odniosła się jeszcze niemiecka spółka. 

Na zakończenie warto wspomnieć, że logotyp Lufthansy powstał w 1918 roku, a więc wcześniej niż logotyp polskiego przewoźnika.

Zobacz także