Spór o kwadratową czekoladę

Wydawałoby się, że większość sporów związanych ze znakami towarowymi skupia się przede wszystkim na logotypach lub nazwach produktów firm biorących udział w sporze. Jednak nic bardziej mylnego, gdyż czasami trafiają się sprawy związane ze znakiem towarowym, którego przedmiotem jest kształt, o czym w ostatnim czasie przekonał się Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe.

Można powiedzieć, że cała sprawa zaczęła się dawno temu, tj. w latach 90, kiedy to niemiecka spółka Alfred Ritter GmbH & Co. KG zajmująca się produkcją słodyczy zarejestrowała znak towarowy, którego przedmiotem był kwadratowy kształt produkowanej do dnia dzisiejszego czekolady. Nawiązanie do kształtu czekolady można znaleźć także w reklamach, a konkretnie w sloganie niemieckiej firmy, który na rynku istnieje niemal od początku („Kwadratowa. Praktyczna. Dobra”). Co ciekawe, pomysł na nietypowy, kwadratowy kształt czekolady powstał w 1932 roku i pochodził bezpośrednio od założycielki niemieckiej firmy Clary Ritter.

Jednak prawna ochrona kwadratowego kształtu czekolady nie podoba się konkurencyjnym firmom, a w szczególności szwajcarskiej Milce, która podjęła kroki mające na celu unieważnienie prawa ochronnego na sporny kształt.

chocolate 183543 1280

Już kilka lat temu Milka wystąpiła z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na sporną formę czekolady, czego efektem był wyrok wydany przez Federalny Sąd Patentowy w Niemczech w 2018 roku, w którym oddalił powództwo i w efekcie pozwolił spółce Alfred Ritter GmbH & Co. KG na dalsze, wyłączne używanie i produkowanie kwadratowej czekolady.

Nie godząc się z takim orzeczeniem, prawnicy Milki wystąpili ze sprawą do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który ma wydać ostateczny wyrok w sprawie. Zdaniem pełnomocników pozwanej spółki konsument przy wyborze słodyczy, w tym wypadku czekolady, kieruje się przede wszystkim jakością produktu, jego składnikami i skupia się przy tym na konsumpcji produktu, a nie wyłącznie na jego kształcie. Z kolei prawnicy Milki twierdzą, że pozwana spółka swój sukces zawdzięcza sloganowi reklamowemu, który z kolei jest ściśle związany z kształtem i funkcjonalnością czekolady. Co ciekawe, na jednej z ostatnich rozpraw zostało przyjęte założenie, że sporny kształt w oczach konsumenta stanowi przesłankę związaną z pochodzeniem produktu.

Jak widać, sprawa zbliża się ku końcowi, w związku z czym w najbliższym czasie powinniśmy poznać wyrok w sprawie, który może spowodować bardzo spore zmiany na rynku słodyczy. W przypadku przegranej Rittera, utrata prawa ochronnego na kwadratowy kształt czekolady może ponieść za sobą negatywne konsekwencje dla całej spółki, gdyż z powodu pojawienia się dużej konkurencji z produktami o podobnym lub niemal identycznym kształcie popularność jej produktów może zmaleć.

Zobacz także