Spór o nazwę szpitala

Spory o prawa ochronne do znaków towarowych nie są niczym nowym, jak również nie budzą już tyle emocji co dawniej. Praktycznie codziennie można spotkać się z mniej lub bardziej oczywistym kopiowaniem nazwy cudzej marki i podobnymi sytuacjami. Jednak ostatnio, w naszym kraju miała miejsce niecodzienna sytuacja, gdyż dotyczyła nazwy szpitala.

Chodzi o nową placówkę na terenie Poznania, a konkretnie o Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka, które rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 2022 roku, a pierwszego pacjenta przyjęto tam 11 kwietnia. Niezależnie od tego, z informacji płynących z mediów wynika, że szpital w najbliższym czasie będzie musiał zmienić nazwę. Wszystko przez zastrzeżenia jakie zgłosił Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” z siedzibą w Warszawie.

Już przed otwarciem szpitala z urzędu marszałkowskiego miały płynąć informacje, żeby nie przywiązywać się do nazwy Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka, gdyż ta w niedługim czasie ulegnie zmianie. Jak się okazało, Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, który prowadzi jeden z największych w Polsce szpitali o specjalizacji pediatrycznej – Centrum Zdrowia Dziecka jeszcze w 2021 roku wystąpił do sądu z powództwem w sprawie naruszenia jego praw ochronnych. Jak się okazało, oznaczenie „Centrum Zdrowia Dziecka” zostało w przeszłości zarejestrowane jako znak towarowy i jest skutecznie wykorzystywane. I to właśnie to było powodem sporu z twórcami nowego szpitala w Poznaniu.

Jak się finalnie okazało, strony doszły do porozumienia i zakończyły ugodowo sprawę. W rezultacie placówka Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka może działać pod taką nazwą do końca 2022 roku, jednak począwszy od 2023 roku – z oficjalnej nazwy muszą zniknąć co najmniej dwa słowa, tj. „zdrowia dziecka”. Jak można dowiedzieć się od osób powiązanych z wielkopolskim szpitalem – aktualnie poszukiwana jest nowa nazwa, która od 2023 roku w pełni zastąpi Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka.

Powyższa sytuacja pokazuje, że nawet na takiej płaszczyźnie jak nazwa placówki medycznej, czy też szpitalnej – mogą wystąpić spory na tle prawa ochrony własności intelektualnej. Podkreślić zatem należy, iż niezależnie od charakteru prowadzonej działalności, przed jej rozpoczęciem należy dokładnie sprawdzić wszystkie podobne, zarejestrowane znaki towarowe.

Zobacz także