Bet at home nie do rejestracji?

Ciekawą sprawą w kontekście oceny słowno-graficznego znaku towarowego w zakresie charakteru opisowego i odróżniającego zajmował się ostatnio Sąd Unii Europejskiej. Chodzi o słynną firmę bukmacherską oraz zgłoszone przez nią oznaczenie, które poza warstwą słowną zawierało delikatne elementy graficzne.

Bet at home nie do rejestracji?

Niestety, EUIPO odrzuciło zgłoszenie podkreślając, że zgłoszony znak towarowy ma charakter opisowy. Pomimo odwołania, także Izba Odwoławcza EUIPO powieliła taką samą argumentację i podtrzymała decyzję.

pexels pixabay 209977Austriacka spółka nie zgodziła się jednak z takim rozstrzygnięciem i postanowiła zaskarżyć orzeczenie do Sądu Unii Europejskiej. W skardze wskazano, że EUIPO błędnie skupił się wyłącznie na słownej warstwie zgłoszonego oznaczenia, a pominął przy tym elementy graficzne. Zdaniem zgłaszającej spółki – to właśnie warstwa graficzna wpływa na odróżniający charakter znaku towarowego, który potencjalnym klientom niewątpliwie kojarzyć się będzie tylko i wyłącznie z firmą „bet-at-home”.

Rozpoznając sprawę, Sąd UE zauważył, że elementy graficzne typu podkreślenie zazwyczaj służą wyłącznie do uwypuklenia danej frazy lub słowa. Co więcej, samo zastosowanie łuku w przyjętej formie jest bardzo proste i przez odbiorców może być postrzegane jedynie jako element dekoracyjny. Także kolor zielony nie jest tutaj wyróżniający, gdyż używa się go często w celach marketingowych.

Tym samym, skupiając się na elemencie słownym spornego znaku, czyli „bet-at-home” – oznacza to po prostu „zakłady w domu”, co z kolei w pełni odpowiada opisowi usługi jaka jest oferowana przez zgłaszającą spółkę. Nie przy tym znaczenia użycie myślników, innego koloru czcionki i podkreślenia, ani także jej pogrubienie. W rezultacie, Sąd UE zgodził się z argumentacją EUIPO, tj. że sporny znak nie posiada odróżniającego charakteru pozwalającego na jego rejestrację.

Wobec powyższego, wyrokiem z dnia 29 czerwca 2022 roku (sygn. akt T-640/21) Sąd Unii Europejskiej odrzucił skargę.

Zobacz także