Prawo autorskie w edukacji, szkolnictwie. Dozwolony użytek.

Prawo autorskie

Prawo autorskie to dziedzina, która pojawia się nie tylko na sali sądowej czy w prawniczych kancelariach, ale też ma znaczenie w życiu codziennym, na przykład w związku z edukacją i oświatą. Muszą brać je pod uwagę obie strony – uczniowie lub studenci i nauczyciele czy wykładowcy akademiccy.

Dozwolony użytek

Na szczęście, dozwolony użytek, wyjątek od ograniczeń nakładanych przez prawa autorskie, daje szerokie możliwości legalnego wykorzystania utworów w celach związanych z edukacją. Przykładowo, nauczyciel może wykorzystać na zajęciach zdjęcia czy teksty niebędące jego autorstwa, jeżeli maja one służyć przybliżeniu uczniom danej tematyki. Nie może jednak skompilować ich w jedną całość i sprzedawać na rynku jako własnego opracowania.

Prawo autorskie w szkolnictwie

Prawo autorskie w szkolnictwie najważniejsze jest jednak w przypadku przygotowywania przez uczniów i studentów prac zaliczeniowych – to oni muszą być ich autorami. Zaliczenie musi być praca własną, a nie plagiatem.

7 powodów, dla których ZNAKI TOWAROWE są kluczowe dla Twojego biznesu

Zarejestruj znak towarowy z RZECZNIKIEM PATENTOWYM