Jak zastrzec i ochronić wzór przemysłowy?

Ochrona wzoru przemysłowego

Jako wzór przemysłowy chroniona może być każda postać wytworu lub jego części, która jest nowa i posiada indywidualny charakter, a także odnosi się do zewnętrznych elementów wytworu, jego kształtu, układu linii, kolorystyki, struktury, właściwości materiału, z którego został stworzony, ornamentacji i innych.

Rejestracja wzoru przemysłowego

Aby uzyskać ochronę na wzór przemysłowy, należy go zarejestrować, najlepiej z pomocą profesjonalnego pełnomocnika – rzecznika patentowego, w urzędzie patentowym właściwym terytorialnie. Jeżeli chcemy uzyskać ochronę na terenie Polski, urzędem, do którego powinniśmy skierować zgłoszenie wzoru będzie Urząd Patentowy RP, jeżeli chcemy uzyskać ochronę na terenie UE – tym urzędem będzie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), z kolei międzynarodową rejestracją wzorów administruje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Profesjonalny pełnomocnik pomoże nam przygotować wszelkie niezbędne dokumenty i przeprowadzi nas przez proces rejestracji naszego wzoru przemysłowego. 

7 powodów, dla których ZNAKI TOWAROWE są kluczowe dla Twojego biznesu

Zarejestruj wzór przemysłowy z RZECZNIKIEM PATENTOWYM