Co oznaczają znaki TM, R, C, SM?

Na różnych przedmiotach spotykasz wiele oznaczeń, a wśród nich „TM”, ®, © lub rzadziej SM. Co one oznaczają? Takie oznaczenia to forma informacji-ostrzeżenia, że komuś mogą przysługiwać określone prawa np. do logo lub innego oznaczenia towaru.

Oznaczenie „TM” ™ umieszczone na towarze np. obok oznaczenia graficznego lub słownego oznacza, że oznaczenie te jest znakiem towarowym podmiotu, który je używa. Przy tym warto dodać, że samo użycie oznaczenia „TM” nie oznacza automatycznie , że jest ono rzeczywiście chronione, a jedynie oznacza, że jego właściciel deklaruje, że ono jest znakiem towarowym.

Podobny charakter ma oznaczenie „SM” z tym, że odnosi się ono do usług .

Z kolei oznaczenie ® użyte obok oznaczenia na towarze oznacza, że jest ono zarejestrowanym oficjalnie znakiem towarowym. Warto dodać, że zgodnie z polskim prawem użycie takiego oznaczenie w odniesieniu do oznaczenia, które nie jest zarejestrowany znakiem towarowym stanowi naruszenie przepisów karnych.

Jednym z najczęściej spotykanych na produktach oznaczeń informacyjnych jest ©. Takie oznaczenie informuje, że jakiś produkt lub jego element może być chroniony przez prawo autorskie. Oznaczenie to nie oznacza oczywiście, że tak jest, a jedynie, że tak twierdzi podmiot, który umieścił to oznaczenie na produkcie.

7 powodów, dla których ZNAKI TOWAROWE są kluczowe dla Twojego biznesu

Zarejestruj znak towarowy z RZECZNIKIEM PATENTOWYM