Jak chronić znaki towarowe?

Ochrona znaków towarowych

Znaki towarowe to oznaczenia używane przez przedsiębiorców, które mają na celu zapewnić im rozpoznawalność ich produktów na rynku. Przez to, że umieszczane są one na towarach lub używane są w związku oferowanymi usługami, znaki stanowią idealny instrument komunikacji marketingowej między przedsiębiorcą a jego klientami – informują od kogo pochodzi towar lub usługa. Dlatego tak ważne jest, by uzyskać ochronę na nasze oznaczenie, które pozwala nam wyróżnić się na rynku.

Uzyskanie ochorony znaku towarowego

Aby uzyskać ochronę na znak towarowy, należy go zarejestrować, najlepiej z pomocą profesjonalnego pełnomocnika – rzecznika patentowego, w urzędzie patentowym właściwym terytorialnie. W przypadku Polski będzie to Urząd Patentowy RP, jeżeli chcemy uzyskać ochronę na terenie UE – tym urzędem będzie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), z kolei międzynarodową rejestracją wzorów uzyskamy przez Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). 

7 powodów, dla których ZNAKI TOWAROWE są kluczowe dla Twojego biznesu

Zarejestruj znak towarowy z RZECZNIKIEM PATENTOWYM