Przygotuj się do zgłoszenia znaku towarowego

Zgłaszamy znak towarowy

Ochronę na znak towarowy najlepiej uzyskać w odpowiednim urzędzie patentowym składając zgłoszenie z asystą profesjonalnego pełnomocnika – rzecznika patentowego. Pomoże on nam przygotować wszelkie niezbędne dokumenty i przeprowadzi nas przez proces rejestracji naszego znaku.

Badanie znaku towarowego

Zanim to jednak nastąpi warto przed zgłoszeniem upewnić się, że nasz znak nie będzie naruszał już zarejestrowanych znaków innych przedsiębiorców lub upewnić się, że nie ma innych przeszkód w rejestracji, wskazanych w ustawie. W tym celu warto zlecić rzecznikowi patentowemu przeprowadzenie badania naszego oznaczenia. Badanie to zakończy się sporządzeniem raportu, z którego będzie wynikało czy istnieją przeszkody w rejestracji wybranego przez nas oznaczenia. Jeżeli nie, rzecznik patentowy sporządzi zgłoszenie i pomoże skompletować niezbędne dokumenty. Konieczne będzie przede wszystkim, oprócz przedstawienia oznaczenia, na które chcemy uzyskać ochronę, załączenie listy towarów i usług, dla których znak ma być przeznaczony. W tym celu należy skorzystać z klasyfikacji nicejskiej.

7 powodów, dla których ZNAKI TOWAROWE są kluczowe dla Twojego biznesu

Zarejestruj znak towarowy z RZECZNIKIEM PATENTOWYM