Praca w Kancelarii:

Recepcjonistka / koordynator biura

Recepcjonistka
RecepcjonistkaKoordynator biura
Jeżeli ...
 • chcesz pracować nie dłużej niż do godz. 17.00,
 • nie musisz już nikomu niczego udowadniać
 • masz 35+ lat,
 • zależy Ci na przyjaznej i rodzinnej atmosferze,
 • chcesz być traktowana po partnersku,
  lubisz zwierzęta – nie tylko na obrazku,
Zapewniamy
 • dobrą atmosferę pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilną i spokojną pracę do emerytury
 • uczestnictwo w ciekawych projektach
 • pracę od poniedziałku do piątku 9.00-17.00 w dogodnej lokalizacji, w sąsiedztwie C.H. Arkadia
Wymagania
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, (komunikacyjny)
 • systematyczność i dokładność
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
  zaangażowanie i motywacja do pracy
 • partnerska umowa B2B

Wyślij nam swoje CV – rekrutacja@jarzynka.eu

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Jarzynka i Wspólnicy Kancelaria Prawno-Patentowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Słomińskiego 19 lok. 522, 00-195 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000594011, NIP: 5252642166, REGON: 363456032 (dalej „Kancelaria”)
 2. Wszelkie pytania dot. przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail kancelaria@jarzynka.eu
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię: (i) niezbędność do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22(1) Kodeksu pracy - w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; (ii) niezbędność do realizacji procesu rekrutacji oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej; (iii) niezbędność do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem kancelaria@jarzynka.eu Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Kancelarią w zakresie świadczonych na rzecz Kancelarii usług, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, księgowe, prawne i kurierskie.
 6. Kancelaria usunie Pani/Pana dane osobowe nie później niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Kancelaria usunie Pani/Pana dane osobowe, gdy cofnie Pani/Pan swoją zgodę lub po upływie 2 lat od przesłania Kancelarii dokumentów rekrutacyjnych.
Ma Pani/Pan prawo: (i) dostępu do swoich danych, w tym do uzyskiwania kopii, poprawiania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania; (ii)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że Kancelaria wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (iii) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa; (iv) przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 2. Na podstawie Pani/Pana danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

CV oraz list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy wysyłać na adres rekrutacja@jarzynka.eu 
(Kancelaria zastrzega kontakt tylko z wybranymi kandydatami.)