Dwa kolory jako znak towarowy? Poznajcie Red Bulla

Czy dwa kolory mogą być znakiem towarowym? Czy takie zestawienie ma i może mieć charakter odróżniający? Takim zagadnieniem zajmował się w ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie toczącej się pomiędzy Red Bull GmbH a Optimum Mark Sp. z o.o. W wyroku z dnia 29 lipca 2019 roku (sygn. akt C‑124/18) można znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania.

Co było istotą sporu? Otóż każdy z nas kojarzy charakterystyczne barwy oraz sam napój energetyczny Red Bull, którego istotą są kolory błękitny i srebrny. To właśnie zarejestrowany jeszcze w 2003 roku graficzny znak towarowy składający się z dwóch kolorów w proporcjach 50% - 50%, tj. srebrnej i błękitnej był istotą opisywanej sprawy. Celem znaku, a dokładniej kolorów było oznaczenie napojów energetycznych. W późniejszych latach firma uzyskała prawo ochronne na bliźniaczy znak, tj. na zestawienie barw niebieskiej i srebrnej w równych proporcjach.

Red Bull AudiNiestety, pomimo pozyskania praw ochronnych na w/w znaki towarowe, w ostatnich latach Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej unieważnił oba prawa ochronne. Podstawą były zbyt ogólne opisy, tj. zestawienie 50% - 50%, czy też równe proporcje. Zdaniem Urzędu taki opis był bardzo nieprecyzyjny, w szczególności w zakresie łączenia barw, a to z kolei przekłada się na brak głównej cechy znaków towarowych - odróżniającego charakteru. Ponadto, takie opisy umożliwiają bardzo liczne możliwości zestawień i kombinacji kolorów, co może niejako wprowadzać konsumentów w błąd i wpływać na ograniczenie konkurencji.

Red Bull nie poddając się zaskarżył decyzję Urzędu, jednak bezskutecznie, gdyż Sąd Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 30 lipca 2017 roku oddalił skargę. Korzystając z ostatniej drogi, Red Bull wniósł odwołanie do Trybunału Unii Europejskiej.

Rozpoznając sprawę, Trybunał nie zgodził się z argumentacją Red Bulla, w szczególności w zakresie wprowadzenia w błąd przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Zdaniem producenta napojów energetycznych w swoich wytycznych Urząd nie sprecyzował kwestii związanej z koniecznością precyzyjnego określenia sposobu łączenia barw składających się na znak towarowy. Ponadto, zdaniem Trybunału także zarzut odnoszący się do wprowadzenia w błąd Red Bulla poprzez samą rejestrację spornego znaku towarowego jest chybiony albowiem przepisy przewidują możliwość unieważnienia takiego prawa ochronnego.

Dodatkowo, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że zestawienie kolorów może być zarejestrowane jako znak towarowy pod warunkiem, że jego opis będzie z góry określać w sposób precyzyjny w jaki sposób barwy te będą ze sobą połączone. W innym wypadku, zbyt ogólny opis doprowadziłby do ograniczenia konkurencji w zakresie stosowania podobnych kolorów. 

Finalnie, wyrokiem z dnia 29 lipca 2019 roku Trybunał oddalił skargę Red Bulla.

Zobacz także