Wygrana Cinkciarza

Każdy, kto interesuje się rynkiem walutowym i finansowym w Polsce zna serwis oraz spółkę o tej samej nazwie - Cinkciarz.pl. Nie każdy jednak wie, że w ostatnim czasie nazwa "Cinkciarz" była przedmiotem sporu sądowego pomiędzy konkurencyjnymi polskimi spółkami.

Jednak zacznijmy od początku, tj. od 2015 roku, kiedy to Cinkciarz.pl skutecznie złożył do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o rejestrację słownego, wspólnotowego znaku towarowego "Cinkciarz". Znak zarejestrowany został dla klas towarów i usług, takich jak m.in. usługi finansowe, wymiana walut, oprogramowanie komputerowe.

Pomimo rejestracji znaku przez EUIPO, konkurencyjna spółka Currency One S.A. wystąpiła do EUIPO z wnioskiem o unieważnienie powyższego znaku. Głównymi argumentami przemawiającymi za unieważnieniem były przede wszystkim: opisowy charakter spornego znaku oraz brak jego zdolności odróżniającej. W rezultacie, zdaniem konkurencyjnej spółki, znak "Cinkciarz" powinien być dostępny dla wszystkich podmiotów działających na rynku usług finansowych.

Cinkciarz.pl

Rozpoznając wniosek o unieważnienie spornego znaku, Urząd oddalił go w pierwszej instancji, a następnie po wniesionym odwołaniu także w drugiej instancji (Izba Odwoławcząa). Pomimo tego, Currency One S.A. nie poddała się i wystąpiła ze skargą do Sądu Unii Europejskiej.

W rezultacie, po rozpoznaniu sprawy przez Sąd, w dniu 19 grudnia 2019 roku zapadł wyrok oddalający skargę w niniejszej sprawie, co jest równoznaczne z sukcesem Cinckiarz.pl. W uzasadnieniu Sąd Unii Europejskiej wskazał, iż trudno uznać, że sporny znak "Cinkciarz" ma charakter opisowy, a wynika to z faktu, iż nie określa on usługi wymiany walut, a tym bardziej nie określa żadnego zawodu z tym związanego. 

Niezależnie od rozstrzygnięcia, zdaniem pełnomocników uprawnionej spółki, takie rozstrzygnięcie pokazuje, że znaki towarowe, które określają wiele różnych zjawisk, czy też procederów (niekoniecznie legalnych) z przeszłości mogą się świetnie nadawać na znak towarowy.

Zobacz także