Zgłoszenia wzorów użytkowych

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną związaną z uzyskiwaniem praw wyłącznych na wzory użytkowe.

Kancelaria dokonuje zgłoszeń wzorów użytkowych w celu uzyskania ich rejestracji w wybranym systemie prawnym. Przygotowujemy pełną dokumentację zgłoszeniową w oparciu o dostarczone materiały. Po uzyskaniu rejestracji sprawujemy pieczę nad udzielonym prawem wyłącznym.

Co może być wzorem użytkowym?

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.
 

Rzecznik patentowy jest najważniejszy dla TWOJEGO biznesu!

Zgłoś WZÓR UŻYTKOWY z RZECZNIKIEM PATENTOWYM