Przykłady znaków towarowych

Najbardziej popularnymi w obrocie są znaki słowne (wyraz, wyrażenie zdanie), graficzne (rysunki, ornamenty) oraz słowno-graficzne (kombinacje elementów słownych i graficznych). Oprócz nich istnieją znaki niekonwencjonalne, np. przestrzenne (kształt towaru lub opakowania), dźwiękowe (melodie, inne sygnały dźwiękowe), hologramy, znaki pozycyjne, zapachowe, ruchome, znak w postaci koloru czy też kombinacje ich rodzajów, np. słowno-graficzno-przestrzenne.

Znaki słowne: Apple, Nike, iPhone, Twój pomysł jest twoją przyszłością, Your idea is your future;

Znaki graficzne:


graficzny znak towarowy
Znaki słowno-graficzne:
slowno graficzne znaki towarowe
Przestrzenne znaki towarowe:
przestrzenne znaki towarowe
Znaki słowno-graficzno-przestrzenne:
przestrzenne slowno graficzne znaki towarowe
Hologramy:
hologram znak towarowy
Dźwiękowe znaki towarowe:
dzwiekowe znaki towarowe
Pozycyjne znaki towarowe:
pozycyjne znaki towarowe
Ruchome znaki towarowe:
ruchome znaki towarowe
Znaki zapachowe:

Zapach świeżo ściętej trawy dla piłeczek tenisowych, który obecnie nie jest już w mocy.

Kolor znaki znak towarowy:
kolor znaki towarowe
Kolor pomarańczowy jako znak towarowy sieci telefonii komórkowej.

 

7 powodów, dla których ZNAKI TOWAROWE są kluczowe dla Twojego biznesu

Zarejestruj znak towarowy z RZECZNIKIEM PATENTOWYM