Przykłady znaków towarowych

Słowne znaki towarowe

Najbardziej popularnymi w obrocie są znaki słowne (wyraz, wyrażenie zdanie), graficzne (rysunki, ornamenty) oraz słowno-graficzne (kombinacje elementów słownych i graficznych). Oprócz nich istnieją znaki niekonwencjonalne, np. przestrzenne (kształt towaru lub opakowania), dźwiękowe (melodie, inne sygnały dźwiękowe), hologramy, znaki pozycyjne, zapachowe, ruchome, znak w postaci koloru czy też kombinacje ich rodzajów, np. słowno-graficzno-przestrzenne.

Przykładny słownych znaków towarowych:
Apple, Nike, iPhone, Twój pomysł jest twoją przyszłością, Your idea is your future.

Graficzne znaki towarowe

Przykłady graficznych znaków towarowych:


graficzny znak towarowy

Słowno-graficzne znaki towarowe

Przykłady słowno-graficznych znaków towarowych:
slowno graficzne znaki towarowe

Holograficzne znaki towarowe

Przykłady znaków towarowych hologramów:
hologram znak towarowy

Przestrzenne znaki towarowe

Przykłady przestrzennych znaków towarowych:

przestrzenne znaki towarowe

Znaki towarowe słowno-graficzno-przestrzenne

Przykłady znaków słowno-graficzno-przestrzennych:

przestrzenne slowno graficzne znaki towarowe

Dźwiękowe znaki towarowe

Przykłady dźwiękowych znaków towarowych:
dzwiekowe znaki towarowe

Pozycyjne znaki towarowe

Przykłady pozycyjnych znaków towarowych:
pozycyjne znaki towarowe

Ruchome znaki towarowe

Przykłady ruchomych znaków towarowych:
ruchome znaki towarowe

Zapachowe znaki towarowe

Przykład zapachowych znaków towarowych:

Zapach świeżo ściętej trawy dla piłeczek tenisowych. 

Obecnie nie jest już w mocy.

Kolor jako znak towarowy

Przykład koloru znaku towarowego:
kolor znaki towarowe
Kolor pomarańczowy jako znak towarowy sieci telefonii komórkowej.

 

Zarejestruj znak towarowy z RZECZNIKIEM PATENTOWYM